Mijn naam is Marjan De Munck en ik ben geboren in 1972.

In eerste instantie ben ik moeder, plus moeder, dochter, zus, echtgenote, vriendin en ex-vriendin van al mijn dierbaren. Een evenwichtsoefening waar ik nog elke dag veel levenswijsheid uithaal.

Momenteel oefen ik mijn praktijk uit in bijberoep nadat ik in 2012 een vierjarige opleiding Interactionele vormgeving heb afgerond en in 2014 een postgraduaat als rouw- en verliesconsulent. In dit postgraduaat ontwikkelde ik een rouwkoffertje "smart" genaamd dat zeer bruikbaar blijkt tijdens de therapie.

Verder mag ik van geluk spreken dat ik naast mijn praktijk nog een job heb die ik nog steeds met veel toewijding elke dag kan uitoefenen. Een job met een grote verantwoordelijkheid, in de eerste plaats naar kinderen toe maar uiteraard ook naar hun respectievelijke ouders. Door dagelijks met thema's als armoede, verslaving, misbruik, verwaarlozing, geweld, onbuigzaamheid, vechtscheidingen, … in aanraking te komen, bouw je een soort expertise (gevolgen op korte en lange termijn, dynamieken, gesprekstechnieken, verslaggeving, kennis van de sociale kaart, … ) op in de breedste zin van het woord.

Recent nam ik er de taak van leidinggevende bij en nu ben ik verantwoordelijk voor 18 hulpverleners die dagelijks in aanraking komen met bovenstaande thema's. Ik hoef u dus niet te vertellen dat "het welzijn" van deze medewerkers en ook van vele anderen binnen mijn organisatie me nauw aan het hart ligt. Me verder verdiepen in thema's zoals stress, burn-out, ziekteverzuim, secundaire victimisatie post traumatisch stresssyndroom en trauma leken dan ook geen overbodige luxe.

Om mezelf steeds in vraag te stellen en omdat ik erg veel waarde hecht aan het overdragen van kennis begeleid ik ook jaarlijks bachelor studenten maatschappelijk werk in hun stage, eindwerk en supervisie.

Vrijwilligerswerk is goed voor hart en ziel. Ik ben dan ook trots dat ik vrijwilliger ben bij een dienst van het Rode Kruis, dringende sociale interventie (DSI). Vrijwilligerswerk doet me aan den lijve ondervinden hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn en na een verschrikkelijke gebeurtenissen opnieuw overeind komen en verder gaan. Het werk maakt me nederig en dankbaar!

Contano vzw is een organisatie waar ik me ook graag voor wil inzetten. "Contano" is Mandinka voor happiness, geluk. Samen met een aantal sociaal werkers reizen we naar Gambia om gezinnen in kaart te brengen waar huiselijk geweld heerst.

Samen met de sociaal werkers van de stad Basse werken we een strategie uit gebaseerd op de methodieken van oplossingsgericht werken in combinatie met geweldloze communicatie. Deze methodieken worden hen aangeleerd en zij gaan er autonoom mee aan de slag.